pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 21 november 2002)

Wachtlijsten in ziekenhuizen zijn
voor het eerst in jaren gedaald

De wachtlijsten in ziekenhuizen zijn voor het eerst in jaren gedaald. Dit geldt met name voor de wachtlijsten van cardiologie, chirurgie, orthopedie en oogheelkunde. In de AWBZ is de productie weliswaar ook toegenomen, maar door een forse toename van het aantal geÔndiceerde cliŽnten is het probleem van de wachtlijsten hier niet verbeterd. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van productiecijfers onder zorgverzekeraars en zorgkantoren door Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgverzekeraars Nederland schrijft de afname van de wachtlijsten toe aan het 'Boter bij de vis' beleid dat twee jaar geleden werd ingezet door toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Els Borst.

Ui de productiecijfers van ziekenhuizen blijkt dat de productie in de eerste helft van 2002 ten opzichte van dezelfde periode in 2001 een forse toename vertoont. Het aantal opnamen is met 2,8 procent gestegen. Daarnaast zette de trend van een daling van de gemiddelde verpleegduur zich voort. Het aantal eerste polikliniekbezoeken stijgt met 1,8 procent licht en het aantal dagopnamen fors, namelijk met 13 procent. Zorgverzekeraars Nederland constateert dat dat het aantal personen dat met onaanvaardbare wachttijden wordt geconfronteerd is afgenomen.

Gehandicaptenzorg

In de aanpak van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg zijn vanaf 2000 voor 12.423 wachtenden wachtlijstafspraken gemaakt. Hoewel deze afspraken een positief effect hebben op de wachttijden (peildatum 1 juli 2002) blijkt dat het aantal wachtenden voor de verstandelijke gehandicaptenzorg met 20 procent is gestegen tot ruim 13.000 wachtende cliŽnten.