pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

 
pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG
  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 7 juli 2001)

 

Onderscheid particulier en ziekenfonds
vervalt bij nieuwe zorgverzekering

Er komt ťťn algemene verzekering voor alle noodzakelijke medische zorg in Nederland. Met deze verzekering zullen alle Nederlandse ingezetenen dan tegen ziektekosten zijn verzekerd. Met de invoering vervalt daarbij het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier. Dat staat in de nota 'Vraag aan bod' die minister E. Borst en staatssecretaris M. Vliegenthart van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) namens het kabinet aan de Tweede kamer hebben gezonden.

De invoering van ťťn algemene zorgverzekering is het sluitstuk van een vernieuwingsoperatie van de gezondheidszorg, die al enkele jaren aan de gang is. De kern van deze vernieuwing is, zo wordt gesteld, de omslag van aanbodsturing met veel overheidsbemoeienis naar een vraaggerichte zorg met meer vrijheden en verantwoordelijkheden voor cliŽnten, aanbieders en verzekeraars.

Dat wil onder meer zeggen dat de vernieuwing in de zorg is gericht op het meer centraal plaatsen van de wensen van patiŽnten en cliŽnten. De bevolking stelt steeds hogere eisen aan de zorg, onder meer omdat men op medisch gebied steeds beter is geÔnformeerd. Bovendien wordt de bevolking steeds ouder en komen er steeds meer mogelijkheden op medisch-technologisch terrein. Mensen willen geen standaardzorg meer, maar willen zorg die naar hun behoeften op maat is gesneden, aldus de informatie.

Om zorg op maat te kunnen bieden is het volgens de indieners nodig dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars, binnen publieke randvoorwaarden, voldoende speelruimte krijgen. Naar gesteld wordt kan dit het beste worden gerealiseerd door meer marktwerking in de verschillende onderdelen van de zorg in een verantwoord tempo en op een verantwoorde manier. Aanbieders en verzekeraars dingen naar de gunsten van patiŽnten en verzekerden. Zij doen dat in onderlinge concurrentie en dragen daarbij financiŽle risico's. Zo worden zij volgens de opstellers van de nota aangezet tot een innoverende, klantgerichte en kostenbewuste opstelling. De zorgverzekeraars krijgen een belangrijke rol bij de 'inkoop' en de regie van de zorg. Om die rol goed te kunnen vervullen is het nodig dat de huidige versnippering in zorgverzekeringen plaatsmaakt voor ťťn algemene verzekering.

De nieuwe verzekering dekt alle noodzakelijke medische zorg. Dat is zorg die zijn werkzaamheid, zo wordt gesteld, bewezen heeft, doelmatig kan worden toegepast en die mensen in het algemeen niet zelf kunnen betalen.

Verzekerden kunnen daarnaast kiezen voor arrangementen met 'voorkeursaanbieders'. Daarbij betalen ze een lagere premie als ze kiezen voor bepaalde, door de verzekeraars geselecteerde aanbieders van zorg. Ook bestaat er de mogelijkheid van collectieve contracten. Verzekerden kunnen volgens de nota ťťn keer per jaar van verzekeraar wisselen. Kern van de nieuwe verzekering is dat de toegang tot noodzakelijke zorg voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid of inkomen, gewaarborgd blijft. Zorgverzekeraars hebben straks de plicht om iedereen voor de verzekering te accepteren, waarbij vaststaat welke aanspraken de verzekering dekt. De verzekeraar dient bovendien voor al zijn verzekerden  dezelfde premie in rekening te brengen voor hetzelfde product.

Het Ministerie van VWS zegt nog in deze kabinetsperiode in kaart te brengen wat er allemaal nog moet gebeuren om de nieuwe verzekering te realiseren, wat overigens nog een aantal jaren zal duren (2005).  Beslissingen over premiestructuur en eventuele eigen betalingen en over de financiering horen volgens de aanbieders van de nota thuis bij het begin van de volgende kabinetsperiode.