pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG 
(Deze site is bijgewerkt op 28 juli 2005)
Ouderenorganisaties: regeling zittend
ziekenvervoer werkt niet goed
De bond voor vijftig plussers ANBO heeft het College van Zorgverzekeringen in een open brief meegedeeld dat de regeling zittend ziekenvervoer niet goed werkt. De brief is verzonden in CSO-verband, dus samen met de andere ouderenorganisaties, alsmede de CG-Raad en het Landelijk Steunpunt CliŽntenraden. Samen stellen deze organisaties vast dat de huidige regeling een aantal knelpunten kent. Zij dringen bij het College aan op een betere regeling. 

Het zittend ziekenvervoer is vorig jaar uit het ziekenfondspakket gehaald  en er is een ingewikkelde regeling voor in de plaats gekomen. Het College van Zorgverzekeringen heeft deze wijziging geŽvalueerd en heeft over zijn bevindingen het Evaluatierapport (Evaluatie invoering Regeling Zittend Ziekenvervoer) uitgebracht. 

Daaruit blijkt dat er knelpunten zijn. Volgens de brief blijkt de regeling niet te voldoen aan de redelijke eisen waarover velen het eens zijn dat zittend ziekenvervoer bestemd moet zijn voor iedereen die vanwege een langdurige beperking niet in staat is zelf voor vervoer te zorgen. De organisaties dringen dan ook aan op een concrete  en toegespitste uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport met als doel tot een regeling te komen die individueel maatwerk, klantgerichte kwaliteit en service voor mensen die gebruik moeten maken van zittend ziekenvervoer combineert..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)