pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Mobiliteit
   
  Actueel
 
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 19 oktober 2005)
Peijs kiest voor variant toegankelijk OV
Negentig procent reizigers kan uiterlijk in 2030 zelfstandig met de trein reizen
Minister Karla Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer onlangs in een brief meegedeeld dat zij ervoor kiest om een deel van de stations volledig toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. De minister heeft hiermee gekozen voor de goedkopere deelvariant, één van de twee varianten die onlangs door Prorail en NS aan de bewindsvrouw zijn gepresenteerd.

Deze keuze van de minister houdt in dat - behoudens goedkeuring van de Tweede Kamer - zestig procent van de stations uiterlijk in 2030 toegankelijk zal zijn voor mensen met een handicap en dat deze stations dan een gelijkvloerse instap zullen hebben van het perron in de trein. Dat betekent dat negentig procent van de reizigers dan zelfstandig gebruik van de trein zal kunnen maken vanaf het dichtstbijzijnde station. De keuze houdt  tevens in dat alle stations toegankelijk worden voor blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden.

Stappenplan
In 1999 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat bepaald dat het busvervoer in 2010 en het spoorvervoer in 2030 toegankelijk moeten zijn voor mensen met een functiebeperking. Minister Peijs laat de Tweede Kamer nu weten hoe dit stapsgewijs wordt aangepakt. Naast vernieuwing van het materieel, moeten ook de stations en haltes worden aangepast.

Als de  - volgens informatie op de website van het ministerie - positieve ontwikkelingen in het busvervoer doorzetten is in 2010 van het materieel 98 procent toegankelijk voor mensen met een handicap. Minister Peijs houdt deze ontwikkelingen in de gaten en laat de Kamer in november weten hoe en wanneer de haltes in het stads- en streekvervoer worden aangepakt.

Deelvariant
Prorail en NS hebben de minister twee varianten gepresenteerd voor het toegankelijk maken van het spoorvervoer, namelijk een volledige en een deelvariant, waarbij een deel van de stations wordt aangepast. De minister heeft gekozen voor de variant waarbij een deel van de stations wordt aangepast. Bij de selectie van stations die in aanmerking komen voor aanpassing van de perronhoogte, spelen een aantal zaken een rol, te weten het aantal reizigers dat dagelijks in- en uitstapt, de grootte van het knooppunt en de kosten voor de aanpassing. Ook moeten de stations verspreid liggen over Nederland, zodat de meeste reizigers gebruik kunnen maken van het station van hun voorkeur. 

Medio 2006 implementatieplan
De minister heeft ProRail en NS gevraagd om de keuze voor deze stations uit te werken in een implementatieplan dat halverwege 2006 gereed moet zijn. Blinde en slechtziende reizigers  moeten om zelfstandig te kunnen reizen worden geholpen met  blindengeleidelijnen en kleurlijnen op het perron. Doven en slechthorenden kunnen reisinformatie onder meer op een website of via een teksttelefoon raadplegen.

   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)