pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   Actueel
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 17 juni 2004)
Over voortgang toegankelijkheid OV
Minister Verkeer en Waterstaat Peijs 
komt nog dit najaar met rapportage
De Minister van Verkeer en Waterstaat, drs. Karla M.H. Peijs, zal nog dit najaar met een rapportage komen over de voortgang van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dit heeft staatssecretaris Ross van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief verstrekt zij nadere informatie over het evaluatieonderzoek naar de dienstverlening van Valys. Daarbij wijst staatssecretaris Ross er wel op dat niet het (veel bekritizeerde - red.) systeem ter discussie staat, maar dat de werking ervan wordt geŽvalueerd. Het evaluatierapport moet in december gereed zijn.

Doel van het onderzoek is om door middel van de evaluatie inzicht te krijgen in de omvang en kwaliteit van de dienstverlening van Valys en de werking van het bovenregionaal vervoerssysteem op alle onderdelen. Het onderzoek wordt gesplitst in twee onderzoeksonderdelen en wel onderzoek naar de klanttevredenheid over de dienstverlening van 'Valys' en de werking en effecten van het Valys-systeem.

Het klanttevredenheidsonderzoek is in eerste aanleg gericht op het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening die door Valys wordt geboden. 
Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de werking van het Valys-systeem zelf. Bij dit onderzoek gaat het zowel om de praktische uitwerking van het Valyssysteem voor de klanten als om de bedoelde en onbedoelde effecten van het Valys-systeem in relatie tot de doelstelling.

De resultaten van deze twee onderzoeken tezamen geven vervolgens een voorlopig beeld van de werking van het bovenregionaal  vervoerssysteem in de eerste negen maanden. Begin december zal vervolgens het eindrapport en de reactie van de staatssecretaris een de Tweede Kamer worden verzonden.

 Einde bericht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)