pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Mobiliteit
 
Actueel

 

pixelwit.gif (43 bytes)

NIEUWS VAN DE WEBWEG


(Deze site is bijgewerkt op 24 september 2001)

pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
 

Uniforme gehandicaptenparkeerkaart
voor Europa is persoonsgebonden

Met ingang van 1 oktober 2001 zal de Invalidenpar-
keerkaart (IPK) overgaan in de Gehandicapten-
parkeerkaart (GPK). Met deze nieuwe kaart kunnen kaarthouders in de landen van de Europese Gemeenschap gebruiken maken van dezelfde faciliteiten als kaarthouders in het betreffende land.

Een belangrijk voordeel van de nieuwe regeling is dat  de nieuwe GPK persoonsgebonden is en niet meer gebonden aan het kenteken van de auto. Hierdoor heeft de kaarthouder de mogelijkheid gebruik te maken van een voertuig dat hij op dat moment tot zijn beschikking heeft; een huurauto bijvoorbeeld. De Gehandicaptenparkeerkaart is derhalve niet meer voorzien van een kenteken, maar van een pasfoto. Alleen personen die zeer ernstige problemen met lopen hebben en zelfs geen kleine afstanden zelfstandig kunnen lopen, komen in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart. Bovendien zullen gehandicapte bestuurders om de vijf jaar medisch moeten worden gekeurd.

De Gehandicaptenparkeerkaart kan ook worden aangevraagd als de gehandicapte als passagier meerijdt. Deze regeling is ietwat strenger geworden want voorwaarde hierbij is dat de gehandicapte van deur tot deur afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.

De oude invalidenparkeerkaart (IPK) blijft geldig tot de daarop vermelde datum. Wel is het de bedoeling dat alle kaarten vervangen zijn voor het jaar 2006. Overigens wordt gehandicapten die vaak naar het buitenland gaan geadviseerd de nieuwe kaart aan te vragen, omdat de oude kaarten weliswaar in Nederland worden geaccepteerd, maar mogelijk niet altijd in het buitenland, waar bovendien andere regels kunnen gelden. Bij de nieuwe kaart die gehandicapten kunnen aanvragen op het gemeentehuis, wordt een bijlage verstrekt waarin wordt aangegeven wat precies de mogelijkheden met de kaart in de verschillende landen zijn.

Tenslotte is nieuw dat het voor instellingen mogelijk is een instellingenkaart aan te vragen. Dat heeft het voordeel dat men niet voor iedere passagier diens gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Wel dienen de instellingen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.