pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

  Welkom op De Webweg  pixelwit pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Uitgeverij Alandsbeek is een kleine uitgeverij die al geruime tijd aan het werk is voor mensen met functiebeperkingen. De uitgeverij is vooral bekend geworden om de autoroutes voor gehandicapten en om haar (betrouwbare) informatie over  recreatie- mogelijkheden  voor mensen met functiebeperkingen  in het algemeen. Zo geven wij in de provincie Utrecht al enige jaren een nieuwsbrief uit. 

Uitgeverij Alandsbeek werkt al ongeveer vijftien jaar voor mensen met functiebeperkingen. Voor onze autoroutes en andere recreatie-informatie hebben wij ook veel waardering gekregen. Van de gehandicapten zelf. Girostrookjes met "prima" of "een goed initiatief" of  briefjes met: "We hebben route 1, 2 en 3 gereden en zijn er erg enthousiast over" en "Hebt u nog meer routes? We willen ze graag ontvangen". Maar ook waardering van overheden. 

Uit de brief van 23 oktober 1996 van de (toen) staatssecretaris van het Ministerie van Volks- gezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Erica Terpstra: (..): "uw inzet voor de gehandicapte medemens dwingt respect af. De recreatiegids "Zeist en omstreken", waarin de voor rolstoelgebruikers toegankelijke voorzieningen zijn opgenomen, is zeer professioneel van opzet" (..).

En uit de brief van 17 januari 1997 van ditzelfde ministerie: "Uw gedachten over het gehandicapten- beleid sluiten aan bij de gedachten, die bij mij op dit terrein bestaan. Als de gelegenheid zich voordoet spreek ik graag over een "BTB-samenleving". Dat is een samenleving die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een handicap. Een dergelijke samenleving stelt mensen met een handicap in staat daarbinnen op volwaardige wijze te functioneren. Gezien het professionele karakter van de recreatiegids "Zeist en omstreken" voor mensen met een handicap draagt deze naar mijn mening op regionaal niveau bij aan zo'n "BTB-samenleving" (..), eveneens ondertekend door (toen) staatssecretaris mevrouw Erica Terpstra. Sinds twee jaar ontvangen we voorts een bescheiden ondersteuning van de provincie Utrecht en de Stichting Dienstverleners Gehandicapten schreef  een aanbevelingsbrief.


Met 'De Webweg' die we openen, willen we deze en toekomstige informatie toegankelijk maken voor mensen met functiebeperkingen in het hele land en in de toekomst zelfs daarbuiten. Maar we willen nog (veel) meer. 

In de in juli  verschenen rapportage 'Gehandicapten 2000' van het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) staan redenen te over gehandicapten uit te nodigen hun mond eens open te doen.  

Vooral die mogelijkheid willen wij gehandicapten bieden. We willen dat 'De Webweg' een onafhankelijke spreekbuis wordt. Gehandicapten worden duidelijk te weinig gehoord. Het régent klachten over de WVG (Wet voorzieningen Gehandicapten). Er werd zelfs een 'Stichting Slachtoffers WVG' opgericht, waar de klachten vanaf de dag van de oprichting binnenstroomden. We zullen er op deze site aandacht aan besteden. Hetzelfde geldt voor het vervoer. Het Openbaar Vervoer (of beter: het gebrek eraan) voor gehandicapten krijgt niet de aandacht die het verdient. Het was slecht toen wij ons werk voor gehandicapten vijftien jaar geleden begonnen en er is sindsdien  niet erg veel veranderd. In elk geval niet genoeg. 

Met 'De Webweg' willen wij een onafhankelijke spreekbuis zijn, niet alleen vóór gehandicapten, maar naar we hopen vooral ook ván gehandicapten. Dus e-mail ons, schrijf ons. Stuur ons uw klachten, meningen, problemen. 

Maar naast alle ernstige zaken  willen we het ook een beetje leuk houden. Uitgeverij ALANDSBEEK is bekend om de betrouwbare informatie over recreatiemogelijkheden voor mensen met functiebeperkingen. Veel aandacht dus voor recreatie. Niet alleen buitenshuis, maar ook binnenshuis, want er zijn (helaas) ook mensen die zelden of nooit de deur uitkomen. 

Daarbij hebben wij ook de jeugd op het oog. Binnenkort verschijnt op deze site een kinderrubriek. Veel  indruk maakte destijds op ons het rapport 'Samen gaat niet vanzelf', een onderzoek naar vrije tijdsbesteding van jeugd met een lichamelijke handicap en onderzoek naar ervaringen, wensen en mogelijkheden (1997) uit Den Haag. Er werden toen 83 jeugdige rolstoelgebruikers geïnterviewd. Van de 83 jeugdigen lieten er vijftig weten: "mensen snappen niet wat het is om een handicap te hebben". En maar liefst dertien jeugdigen hadden de boodschap: "ik heb geen behoefte aan contacten".

En dat is nu juist wat wij met deze site willen leggen: contact. Contact tussen gehandicapten onder elkaar, maar zeker en juist ook met niet-gehandicapten. Er staat een café op de homepage. Dat wordt een plaats om te chatten. (Nog wel even geduld). Er staat ook een congresgebouw op de site. Daar willen we discussiëren over alle dingen waarmee gehandicapten en chronisch zieken zich helaas moeten bezighouden: de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), het Persoonsgebonden Budget, het openbaar vervoer dat voor gehandicapten helemaal zo openbaar niet is, het gebrek aan mogelijkheden een normaal betaalde baan te vinden en nog veel meer. U zegt het maar. 

Wij zeiden het al: we zijn een kleine uitgeverij en 
'De Webweg' is een site in ontwikkeling. De site zal zich geleidelijk aan uitbreiden. Wij verwijzen u hier naar 'uitleg over deze site'.

De site recreatie buitenshuis bevat hoofdzakelijk nog  informatie uit de provincie Utrecht, maar die zal zich uitbreiden, zowel in de provincie Utrecht zelf als naar andere provincies. Ook de site 'recreatie binnenshuis' is nog in ontwikkeling. Maar het komt er aan. En wilt u ons helpen? Gráág! Wij hopen op uw reactie. 

Stephanie Stokvis

< terug