pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

 
pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 
Visueel
gehandicapten

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

(Deze site is bijgewerkt op 5 mei 2003)

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
 

Bijeenkomst voor gebruikers van
aangepaste lectuur in Jaarbeurs

De Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang houdt op vrijdag 6 juni 2003 in de Jaarbeurs te Utrecht een bijeenkomst voor gebruikers van aangepaste lectuur en informatie. Doel van de bijeenkomst is een beeld te schetsen van de huidige en toekomstige situatie van van aangepaste lectuur en informatie. Daarnaast wordt een inventarisatie gehouden van de wensen en problemen van gebruikers en van de visie van gebruikers op de toegang tot aangepaste materialen. Meer ..

De dagvoorzitter van de gebruikersbijeenkomst is prof. dr. Jan Terlouw. Als auteur onderschrijft deze het belang van toegankelijke lectuur en als oud-politicus het belang van wet- en regelgeving om deze toegankelijkheid te verankeren.

In het ochtendprogramma wordt vanuit verschillende invalshoeken toegelicht hoe het staat met de toegang tot lectuur en informatie. Sprekers zijn de heer Waarsenburg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Van Bodengraven van de FNB, de heer Schipper van de NLBB en mevrouw Kienhuis van de Openbare Bibliotheek Groningen.

Tijdens het middagprogramma worden werkgroepen gevormd, waarin met elkaar van gedachten kan worden gewisseld over uiteenlopende onderwerpen, zoals het digitaal gesproken boek (DAISY), de loketten van openbare en blindenbibliotheken, studielectuur, consumentenwerk en braille.

De uitkomsten van de gebruikersbijeenkomst worden meegenomen naar een tweede bijeenkomst, een expertmeeting, die op 31 oktober 2003 wordt gehouden.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Bartiméus, Accessibility en de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang.

De expertmeeting moet bewerkstelligen dat toegang tot lectuur en informatie wordt opgenomen in de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten en Chronisch Zieken.